Bacharelato

Clases de apoio bacharelato

Clases de apoio bacharelato

Nesta importante etapa educativa é fundamental o traballo constante e eficaz. Por iso, coas nosas clases de apoio no bacharelato,  insistimos moito en levar todo ao día e en afianzar os coñecementos adquiridos. Desta maneira, cando o alumnado se enfrente á ABAU, faráo coas máximas garantías de éxito. 

Cubrimos todas as asignaturas con profesores especializados. Clases de matemáticas, física, inglés, lengua, literatura, galego, historia, bioloxía….

O noso repositorio de contidos apórtalles material adicional e exames de exemplo para que nada lles pille de sorpresa.

adorno de fondo

Organización dos grupos

Contacto

Completa o seguinte formulario para recibir información sobre este curso e contactaremos contigo a brevidade.