Accesibilidade

A organización JORGE FERNANDE GUITIAN LEMA  comprometeuse a facer accesible a súa páxina web, de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de páxinas web e aplicacións para dispositivos móbiles.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web:

www.academiacoruna.gal

ESTADO DE CUMPRIMENTO

Esta web axústase parcialmente ao RD 1112/2018 polas excepcións e a falta de conformidade dos aspectos sinalados no punto seguinte.

CONTIDO NON ACCESIBLE

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

Incumprimento do RD 1112/2018

Podería haber algúns aspectos de contraste que non cumpran o mínimo esixido, 3:1, con respecto ás cores adxacentes do fondo da sección da web en cuestión. [9.1.4.11 Contraste non textual]

Pode haber algúns elementos que non son de texto non etiquetados correctamente [2.5.3 Etiqueta no nome] e [4.1.2 Nome e valor da función]

Os buscadores buscan automaticamente sen necesidade de ordenar ningunha acción por parte do usuario [3.2.2 Ao recibir entradas]

Pode haber algúns textos noutro idioma non etiquetados correctamente [3.1.2 Lingua das partes]

Pode haber erros de código de edición específicos nalgunha páxina web. [4.1.1 Procesamento]

 • Carga desproporcionada

Non se aplica.

 • O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable

Podería haber ficheiros ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran totalmente todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se realizaron esforzos para garantir que a maioría deles cumpran.

ELABORACIÓN DA SEGUINTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 07/09/2023

O método empregado para elaborar a declaración foi a autoavaliación con medios externos realizada pola propia organización.

A Declaración de accesibilidade foi revisada e actualizada o 07/09/2023

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Podes realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web

A través do formulario de contacto desta web ou a través do número de teléfono: 651054722

Podes presentar:

 • Reclamación relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • Solicitude de información accesible sobre:
  • Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
  • Contido que está exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada

Na Solicitude de información accesible deben especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As queixas e reclamacións sobre información accesible realizaranse a través do correo: info@academiacoruna.gal

PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE

Se, unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación. Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta.

A reclamación pódese presentar a través dos medios e procedementos que detallamos nesta páxina.

CONTIDO OPCIONAL

Este portal está deseñado para poder cambiar o tamaño do texto e a cor, así como o fondo da páxina a través das opcións de configuración estándar dos navegadores.

Se desexa cambiar o tamaño da fonte do texto nos principais navegadores gráficos, use os seguintes menús:

 • Internet Explorer, Mozilla e Firefox: Ver > Tamaño do texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Facer o texto máis grande
 • Chrome: controla a páxina actual > Tamaño do texto
 • Para cambiar o tamaño de todo na páxina:
  • “Ctrl + +” para aumentalo
  • “Ctrl + “-” para diminuílo
  • “Ctrl + 0” restaura o tamaño orixinal do texto

Se o que queres é cancelar a folla de estilo ou modificar a cor do texto, podes consultar a páxina “Como cambiar o tamaño do texto ou as cores do WAI“, que se pode ler traducida ao castelán en “Como cambiar o tamaño do texto ou das cores?