ESO

ESO

Impartimos clases de apoio ao alumnado de ESO en todas as asignaturas: matemáticas, física, linguas, ciencias sociais e naturais, inglés…

Usamos métodos didácticos están destinados a que o alumnado adquira os métodos de traballo necesarios para avanzar nos seus estudos de forma autónoma e eficiente. 

Ponte en contacto con nós para máis información.