ESO

Alumnos de ESO consultando sus ordenadores

Apoio Escolar ESO

Impartimos clases de apoio ao alumnado de ESO en todas as asignaturas: matemáticas, física, linguas, ciencias sociais e naturais, inglés…

Usamos métodos didácticos destinados a que o alumnado adquira os métodos de traballo necesarios para avanzar nos seus estudos de forma autónoma e eficiente.  Non lles axudamos só a facer os deberes, senón que os orientamos na maneira correcta de buscar e ordear a información que lles dan en clase  para que así vaian adquirindo, pouco a pouco, hábitos de estudo que multiplicarán o seu rendemento. 

adorno de fondo

Organización dos grupos

Contacto

Completa o seguinte formulario para recibir información sobre este curso e contactaremos contigo a brevidade.