Habilidades tecnolóxicas para maiores

Habilidades tecnolóxicas para maiores (I)

Este obradoiro está dirixido ás persoas maiores que se sinten inseguras e/ou torpes coas ferramentas dixitais, os móbiles, internet… pero non o son.  

Tamén é adecuado para aquelas persoas con persoas maiores ao seu cargo e que precisan de ferramentas que lles axuden á xestión diaria de rutinas, sempre con total respecto á autonomía e capacidade do maior.

Programa

Día 1: Comunicación e ocio

 • A seguridade é o primeiro.
 • Como facer contrasinais seguros e evitar prácticas de risco. 
 • Ferramentas de Comunicación
 • Que é un QR e para qué sirve
 • Aprendizaxe e entretenemento

Día 2: Saúde

 • Apps para unha vida saudable (Yuka, Real Food, Aqualert)
 • Telemedicina
 • En materia de saúde NUNCA te fíes de internet
 • O 112 e atención urxente.

Día 3: A memoria

 • Exercitar a memoria
 • Recordatorios e organización
 • Xeolocalización

Día 4: Economía

 • Entrar con seguridade no banco
 • Pagar co móbil: Bizum, Paypal, Google Pay, NFC…