Primeros auxilios, foto de reanimación cardiovascular.

Obradoiro básico de Primeiros Auxilios

Obxectivos xerais:

 • Comprender que abarcan os primeiros auxilios (en adiante PPAA).
 • Coñecer o protocolo de actuación ante un accidente cotián.
 • Saber aplicar os PPAA básicos.

Neste obradoiro aprenderemos o básico sobre primeiros auxilios a conducta PAS (protexer, avisar e socorrer), avaliación do estado da persoa accidentada, constantes vitais, posición lateral de seguridade, manobra de Heimlich (atragantamento), manobra RCP, feridas, queimaduras, hemorraxias, vendaxes e inmobilizacións.

O obradoiro será inminentemente práctico, para iso contaremos cun boneco RCP e material sanitario básico como vendas e gasas.

Programa obradoiro de Primeiros Auxilios:

Día 1:

 • Que son os PPAA.
 • Conducta PAS.
 • Identificación do estado da persoa accidentada.
 • Comprobación das constantes vitais.

Día 2:

 • Posición Lateral de Seguridade.
 • Manobra de Heimlich.
 • Manobra RCP.

Día 3:

 • Feridas e queimaduras: tipos e atención a cada unha delas.
 • Hemorraxias: tipos e detención.

Dia 4:

Vendaxes e inmobilizacións con obxectos cotiáns.

Escena primeros auxilios playa