Primaria

Clases de apoio primaria

Clases de apoio Primaria

A etapa de educación primaria é crucial para o futuro académico do alumnado, facemos especial fincapé na comprensión lectora, xa que está demostrado que unha grande porcentaxe do fracaso escolar se debe a que o alumnado non é capaz de interpretar correctamente un texto.
Acompañamos e ensinamos a estudar ao teu fillo ou filla para que poida ter a autonomía e rendemento suficiente co que superar todos os límites.  Deste xeito, axudamos a que poida acadar o máximo rendemento nos seus estudos.

adorno de fondo

Organización dos grupos

Contacto

Completa o seguinte formulario para recibir información sobre este curso e contactaremos contigo a brevidade.